Zasiłek pielęgnacyjny

 

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 miesięcznie i przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
    osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Ważne:

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający zasiłek pielęgnacyjny o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadkach wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

· wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
· orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób do ukończenia 16 roku życia), albo
· orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika).

 

Brak możliwości komentowania