Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

                  
Uprzejmie informujemy, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przystąpił do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023r. Przyznane środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania to 108 507,60 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Rodzaj usług i zakres godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczyć będą osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego zgodnie z zakresem podmiotowym i przedmiotowym programu „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Kroczyce, dnia 16.02.2023r.


Nabór beneficjentów do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 01.02.2023
Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach po raz pierwszy będzie realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” w związku z tym ogłaszamy nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.​

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. Kościuszki 29  do dnia 20 lutego 2023r.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Kartę zgłoszenia do programu można pobrać tutaj
Kartę zakresu czynności można pobrać tutaj

Brak możliwości komentowania